Gårdsdag for ulike grupper og enkeltpersoner

Vi tar i mot grupper og enkeltpersoner fra institusjoner, kommunale etater, skoler, barnhager og andre med særskilte behov.

Hestene og de andre dyrene på gården brukes for å stimulere og gi et verdifullt avbrekk i hverdagen. Gårdens gjøremål brukes som alternativ til læring, mestring, sosialisering, positive opplevelser og livsglede.

Hestene brukes som treningsarena for motorikk, mestringsfølelse og balanse. Vi ønsker å la andre få ta del i vår hverdag og våre resurser. Målet er å skape positive relasjoner, læring og aktivitet og med dyrene i sentrum. Det kan være alt fra vanlig gårdsarbeid, snekring, vedlikeholdsarbeid til omgang med hestene, ridning, kjøring med hest og vogn, grilling rundt bålpannene foring og stell av dyrene, og andre aktivieter.

Vi kan lage avtale time for time, eller et fast opplegg over en gitt periode.

Ta kontakt med Jeanette mob. 41020262 for mer informasjon, en dialog om ønsket opplegg og pris.

  • Sliping av øks på slipesteinen
  • Kos og stell av ulike dyr
  • Mating av dyrene
  • Sanke egg
  • Møt gårdens nyfødte skapninger
  • Dyrking av ulike vekster
  • En flott bålplass som vi gjerne kan grille eller brenne bål på.
  • Daglig stell av hestene er viktig